[Yaware.Service] Идеи, пожелания по функционалу сервиса

Add a new idea